BTW tarieven voor werkzaamheden aan woningen

Het isoleren, stukadoren, schilderen en behangen van een woning valt onder het lage btw tarief van 9%

Laag btw tarief voor klussen

Bent u in het bezit van een eigen woning en bent u een particulier die deze woning permanent bewoont? Is deze woning bovendien ouder dan twee jaar, of is meer dan de helft van de eventuele aanbouw van de woning ouder dan twee jaar, dan geniet u het voordeel voor de schilder 9% BTW te betalen. Niet alleen voor de dienst op zichzelf betaalt u dit gunstige tarief, ook voor de voorbereidingen van die werkzaamheden, voor de gebruikte materialen en de eventuele voorbehandelingen die er nog dienen te gebeuren vooraleer er aan het daadwerkelijke schilderen begonnen kan worden. Onder die laatste categorie verstaan we bijvoorbeeld het schuren van het hout voordat het geschilderd kan worden door de schilder.

Het nieuwe 9%-tarief geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer. Maakt het werk deel uit van een groter aannemingswerk? Dan splitst u in uw offerte en factuur de werkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen en de werkzaamheden die onder het 9%-tarief vallen.


Een laag btw tarief voor schilderwerk van uw woning

Alle particulieren in Nederland profiteren al sinds 2009 van een permanente lage btw op schilderwerk en ander onderhoud van uw woning. Ook dit jaar is het weer zo dat de btw maar 9% bedraagt, in plaats van de gebruikelijke 21% die geldt op andere goederen en diensten. Wilt u gebruik maken van de lage btw op schilderwerk in 2017? Daarvoor komt u al zeer snel in aanmerking; als particulier hoeft u voor voordeel op schilderwerk in en rond uw woning maar aan een enkele eis te voldoen. Is uw woning ouder dan 2 jaar, dan kunt ook u van deze korting van 12% profiteren.


Isoleren van woningen

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

 • glaswol
 • steenwol
 • piepschuim
 • (isolatie)glas


Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.


Materiaalkosten 21% btw

De (isolatie)materialen vallen onder het 21%-tarief, ook als u die materialen in uw eigen bedrijf maakt.


Andere werkzaamheden dan isoleren

Verricht u andere werkzaamheden? Bijvoorbeeld sloopwerk voorafgaand aan het isoleren, het installeren van zonwering of het bouwen van een dakkapel? Deze werkzaamheden vallen onder het 21%-tarief. 

Verricht u zowel werkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen als werkzaamheden die onder het 9%-tarief vallen? Dan splitst u het werk in een deel 21% en een deel 9%.

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:


 • woningen die tijdelijk leeg staan
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • woonboten en woonwagensHierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
  • aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
  • bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
  • uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
 • garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordtAls het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.


Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten


Ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:


 • de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
 • uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen

De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.